Hur ska du bemöta personer med demens?

Demensförbundet har tagit fram en lista över bra förhållningssätt till personer som tar hand om demensdrabbade.


hur ska du vara mot personer med demens1. Prata som vanligt

Glöm inte att det är en vuxen människa du pratar med. Om den demenssjuka lever i gamla tider så kan du prata om gamla tider.

2. Rätta inte den demenssjuka

Undvik att säga ”du kan inte göra så där, det blir ju fel förstår du väl”.

3. Fånga känslor, pressa inte minnet

Undvik att säga ”minns du vad vi gjorde idag?” Säg istället ”idag var vi ute och plockade vitsippor som var så vackra”.

4. Visa inte att du är arg när du blir arg

Om du blir arg, visa inte detta för den demenssjuka. Gå därifrån och låt ilskan rinna av dig. Be någon annan ta över för en stund.

5. Om hen beter sig olämpligt

Säg inte att det som hen gjorde var olämpligt. Oftast kommer hen inte ihåg händelsen och påpekandet skapar då bara olustkänslor.

6. Prata inte förbi den som är demenssjuk

Påpeka inte brister inför andra. Demenssjukas känsloliv fungerar väldigt bra, till och med bättre än de intellektuella förmågorna. Ingen vill göra bort sig inför andra.

7. Visa inte att den demenssjuke inte klarar av situationen

Istället för att säga till den sjuka att hen inte klarar av att fullfölja någonting kan du istället underlätta och säga lite försiktigt ”Vi kan hjälpas åt att göra detta”.

8. Försök inte ”leda” om hen vill något annat

Var följsam och försök att styra i rätt riktning med andra hjälpmedel än att leda.

Om det är matdags och hen istället vill gå en tur i korridoren kan du locka med ”oj vad det ska bli gott med köttbullar, ska vi se om det finns några?”

9. Undvik det som hen inte tycker om

Undvik sådant som kan skapa obehagskänslor. Sådant som skapar obehagskänslor kan orsaka oro eller aggression.

10. Bemöt alltid andra som du själv vill bli bemött

Om du hade varit denna person, hur skulle du vilja bli behandlad och bemött?