Demensfall på väg ner

När befolkningen blir allt äldre har fall av åldersrelaterad demens förväntats öka. Men nu visar forskning tvärtom.


aldersdemensAllt färre drabbas av åldersdemens visar stor studie i New England Journal of Medicine.

Studien undersökte hur många personer över 60 år som drabbats av demens sedan 1970-talet i USA. Det visade sig att i snitt 3.6 av 100 deltagare fick åldersrelaterad demens mellan 70- och 80-talet. Den siffran sjönk till 2 av 100 i början av 2000-talet. En anledning kan vara att färre drabbas av kärlsjukdomar som ökar risken för demens.

När forskarna tog speciell hänsyn till utbildningsnivå såg de en ännu större minskning. Under de senaste fyrtio åren har demens sjunkit med 20 procent varje årtionde bland deltagare som slutfört gymnasiet.

Förklaringen ligger i att hög utbildning är en skyddande faktor mot demens. När hjärnan får träna och ökar kapacitet kan den bättre stå emot skador efter stroke som kan leda till demens.