✕ Stäng

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen som ungefär 70 000-90 000 människor lider av.

Alzheimers sjukdom

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom beror på att hjärnans nervceller sakta förtvinar i hjässloben och tinningloben, vilket leder till att framförallt minnet gradvis försämras.

I Sverige har cirka 70 000-90 000 Alzheimers sjukdom. Det gör sjukdomen till den som är mest vanlig bland alla demenssjukdomar.

Vanligaste symptomet är glömska

De symptom som kanske är mest känt vid Alzheimers sjukdom är att närminnet försämras och att du glömmer bort vad du redan berättat.

Det är vanligt att personen som lider av Alzheimers sjukdom till en början är väl medveten om sitt problem och gör allt för att försöka dölja glömskan.

Eftersom att sjukdomen utvecklas successivt blir det med tiden svårare för den drabbade att utföra vardagliga sysslor eller att till och med hitta hem.

Andra mycket vanliga symptom vid Alzheimers är oro, ångest och nedstämdhet.

Orsak och ärftlighet

Alzheimers orsakas av flera samverkande faktorer så som hög ålder, ärftlighet (vid tidigt insjuknande), miljöfaktorer och livsstilsfaktorer.

Risken ökar hela tiden med åldern. När personer drabbas tidigt av Alzheimers har det ofta en ärftlig orsak. Om du röker, dricker mycket alkohol, har en tidigare skalltrauma, är deprimerad eller är drabbad av hjärt- och kärlsjukdom så har du en högre risk att drabbas av Alzheimers.

Undersökning och diagnos

För att kunna diagnostisera Alzheimers sjukdom måste du genomgå en del undersökningar. Om du tycker att minnet blivit avsevärt sämre får du först och främst tala med en läkare och berätta om dina symptom och förändringar av minnet. Dessutom brukar läkaren vilja tala med dina närstående som kan ha en annan syn på det hela.

Därefter görs en rad olika undersökningar exempelvis en noggrann undersökning av hela kroppen men där hjärnans funktion sätts i fokus.

Blodprover tas för att kontrollera eventuella brister på vitamin B12 alternativt att ämnesomsättningen är alldeles för låg. En skiktröntgen av hjärnan brukar också göras för att kunna se om det finns några uppenbara förändringar. Man får även utföra minnesfunktionstest som en del i utredningen.

Beroende på vad proverna och undersökningarna visar kan du ibland behöva tala med en psykolog som mer djupgående kan testa hjärnans funktioner. Detta görs oftast bara om proverna inte varit tillräckligt tydliga.

Behandling för att lindra symptomen

Än så länge går det inte att bota Alzheimers sjukdom. Men idag finns det läkemedel som lindrar symptomen och bromsar sjukdomsförloppet.

Ett vanligt läkemedel är det som tillhör gruppen av actetylkolinesterashämmare. Det gör att signalsystemet som förstörs i hjärnan blir starkare och gör att symptom såsom minne och koncentrationssvårigheter lindras.

Det finns även ett annat läkemedel vid svårare Alzheimers; glutamatantagonister.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Senaste Nytt