Artiklar

Hur ska du bemöta personer med demens?

10 bra förhållningssätt

Rädd för att du har Alzheimer?

Om du är rädd för att du kan ha Alzheimers och vill testa dig finns det ett test som kan uppmana dig att söka hjälp, om det visar sig att utfallet inte blir så positivt.