Pannlobsdemens

Pannlobsdemens är en ovanlig typ av demenssjukdom. Av de 150 000 personer som lider av demens är endast 7 500 drabbade av pannlobsdemens. Sjukdomen kallas även för frontlobsdemens.


Pannlobsdemens

Vad är pannlobsdemens?

Pannlobsdemens är en ovanlig form av demenssjukdom som drabbar den främre delen av hjärnan.

I pannloben, eller frontloben som den också kallas, sitter vår personlighet och sociala förmågor. Drabbas du av pannlobsdemens får du därför förändrad personlighet.

Personer med sjukdomen kan även få svårigheter att fungera normalt i vardagen. Även talet och vår uttryckningsförmåga styrs av pannloben.

Symptom

Det första symptomet vid pannlobsdemens är personlighetsförändring då nervcellerna i pannloben förstörs. Sjukdomen utvecklas successivt med symptom såsom:

 • Omdömeslöshet
 • Impulsivt beteende
 • Överdriven glättighet
 • Ilska
 • Mer inbunden
 • Svårare för engagemang
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Språkstörningar, minskat ordförråd
 • Hallucinationer
 • Ökad aptit

Längre fram i sjukdomen:

 • Trötthet
 • Apatisk
 • Svårare att prata
 • Försämrat minne

Orsak och ärftlighet

Vad som utlöser sjukdomen som gör att nervcellerna förstörs är inte helt känt. Man vet dock att det har att göra med en rubbad omsättning av vissa nervcellsproteiner.

Det finns också en viss ärftlighet. Däremot är sambandet så pass litet, du behöver därför inte vara orolig om du har pannlobsdemens i släkten.

Undersökningar

De flesta undersökningar inleds med att läkaren ber dig att tala om vad du har för problem. Släktingar kan också få tala med läkaren och berätta om sina upplevelser.

Blodprov, datortomografi och provtagning av vätskan runt hjärnan är också en del av de undersökningar som görs i samband med misstankar om demenssjukdomar. Även minnesfunktionstest utförs.

Behandling

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot pannlobsdemens, men det finns läkemedel som kan lindra de symptom som uppstår i samband med sjukdomen. Exempelvis finns det läkemedel mot nedstämdhet, ångest och depression eller andra beteendestörningar orsakade av sjukdomen.

Personer som får pannlobsdemens måste ofta få hjälp och tillsyn tidigare än vid andra demenssjukdomar. Hemtjänsten för din kommun kan hjälpa till med praktiska saker som att tvätta och klä på sig, städa och handla.

Skulle din anhöriga behöva sjukvård i hemmet för att få hjälp med läkemedel eller liknande ordnas detta också genom kommunen. Det är vanligt att patienter med pannlobsdemens är i behov av en personlig assistent.