Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen som cirka 100 000 svenskar lider av.


Ett träd i solnedgången.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom beror på att hjärnans nervceller sakta förtvinar i hjässloben och tinningloben, vilket leder till att framförallt minnet gradvis försämras.

I Sverige har cirka 70 000-90 000 Alzheimers sjukdom. Det gör sjukdomen till den vanligaste av alla demenssjukdomar.

Vanligaste symptomet är glömska

De symptom som vanligtvis uppkommer vid Alzheimers sjukdom är att närminnet försämras och att man glömmer bort det man redan berättat.

Det är vanligt att personen som lider av Alzheimers sjukdom till en början är väl medveten om sitt problem och gör allt för att försöka dölja glömskan.

Då sjukdomen utvecklas successivt blir det med tiden svårare för den drabbade att utföra vardagliga sysslor eller något så rutinmässigt som att hitta hem.

Andra mycket vanliga symptom vid Alzheimers är oro, ångest och nedstämdhet.

Orsak och ärftlighet

Alzheimers orsakas av flera samverkande faktorer så som:

  • Hög ålder.
  • Ärftlighet (vid tidigt insjuknande).
  • Miljöfaktorer.
  • Livsstilsfaktorer.

Tecknad bild på ett drinkglas och en cigarett.Risken att drabbas av Alzheimers ökar med tiden och för personer som drabbas tidigt brukar det handla om genetiska orsaker.

Om du röker, dricker mycket alkohol, har en tidigare skalltrauma, är deprimerad eller är drabbad av hjärt- och kärlsjukdom så har du en högre risk att drabbas av Alzheimers.

Undersökning och diagnos

För att kunna diagnostisera Alzheimers sjukdom måste du genomgå en del undersökningar. Om du tycker att minnet blivit avsevärt sämre får du först och främst tala med en läkare och berätta om dina symptom och förändringar av minnet. Dessutom brukar läkaren vilja tala med dina närstående som kan ha en annan syn på det hela.

Därefter görs en rad olika undersökningar, exempelvis en noggrann undersökning av hela kroppen där hjärnans funktion sätts i fokus.

Blodprover tas för att kontrollera eventuella brister på vitamin B12, alternativt att ämnesomsättningen är alldeles för låg. En skiktröntgen av hjärnan brukar också göras för att upptäcka om det finns några uppenbara förändringar. Minnesfunktionstest är också en del i utredningen.

Människor som håller händer.Beroende på vad proverna och undersökningarna visar kan du behöva tala med en psykolog som mer djupgående kan testa hjärnans funktioner. Detta görs enbart om proverna inte varit tillräckligt tydliga.

Behandling för att lindra symptomen

Än så länge går det inte att bota Alzheimers sjukdom. Men det finns läkemedel som lindrar symptomen och bromsar sjukdomsförloppet.

Ett vanligt läkemedel är det som tillhör gruppen av actetylkolinesterashämmare. Det gör att signalsystemet som förstörs i hjärnan blir starkare och gör att symptom såsom minne och koncentrationssvårigheter lindras.

Glutamatantagonister är ett annat läkemedel som används vid svårare Alzheimers.