Bakteriefria möss skyddade mot Alzheimer

Svenska forskare kopplar magbakterier till Alzheimer. Den senaste studien från Lunds universitet visar att möss som helt saknar bakterier i tarmen är skyddade mot demenssjukdomen.


I och med att samspelet mellan immunsystem, tarmflora och kost har fått mer och mer uppmärksamhet inom forskning har även Alzheimer-forskare intresserat sig för hur våra magbakterier kan skynda på eller bromsa demenssjukdomens utveckling.

Forskare vid Lunds universitet har studerat friska och Alzheimer-sjuka möss och upptäckt att de sjuka mössen har en helt annan sammansättning av bakteriearter i tarmen.

De visar även att möss som helt saknar bakterier (i tarmen och resten av kroppen) har mycket mindre plack i hjärnan, någonting som kännetecknar demenssjukdomen Alzheimer.

Direkt koppling mellan tarmbakterier och Alzheimer

I ytterligare studier visar forskarna att om bakterier förs över från en Alzheimer-sjuk mus till en mus som saknar bakterier utvecklar de plack i större utsträckning än möss som får bakterier från friska möss.

– Vår studie är unik eftersom den visar en direkt orsakskoppling mellan tarmbakterier och Alzheimer. Det var slående att möss som helt saknade bakterier fick mycket mindre plack i hjärnan, säger Frida Fåk Hållenius, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten kan även leda till nya behandlingsstrategier och förebyggande metoder för Alzheimer.

– Vi anser att detta är ett stort genombrott eftersom vi tidigare bara har kunnat ge symptomlindrande antiretrovirala läkemedel, avslutar Frida Fåk Hållenius.