Nya riktlinjer ger demenssjuka bättre vård

Socialstyrelsen uppdaterar sina riktlinjer vid demenssjukdom. Bättre utbildad personal och mer dagverksamhet är exempel på deras nya rekommendationer.


Vårdbiträde går på promenad med patient med demenssjukdom.

Varje år insjuknar 24 000 personer demensrelaterade sjukdomar och ungefär lika många dör.

I Sverige har cirka 160 000 personer demenssjukdomar som inte går att bota. Men med olika insatser kan symtomen lindras, vardagens underlättas och livskvalitetens förbättras för de drabbade och deras anhöriga.

Socialstyrelsen har idag, 23 november, kommit ut med nya riktlinjer som ger vägledning om vilka insatser som bör sättas in vid olika sjukdomstillstånd och ersätter därmed tidigare versionen från 2010.

Utbildning och dagverksamhet

De som lider av lätt till medelsvår demenssjukdom och bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet, enligt en av de nya riktlinjerna.

Idag bor cirka 100 000 personer med demenssjukdomar kvar i sitt hem och om fler av dem ska kunna erbjudas dagverksamhet behöver denna byggas ut. Detta skulle innebära kostnader, främst för Sveriges kommuner.

En annan rekommendation som kan innebära ökade kostnader är utökad utbildning. För att undersköterskor och vårdbiträden ska kunna arbeta med ett personcenterat förhållningssätt bör hälsa– och sjukvården och socialtjänsten erbjuda långsiktig utbildning, kombinerad med praktisk träning och handledning.

Färre rekommendationer

I de nya riktlinjerna kommer man bland annat minska antalet rekommendationer från 157 i den tidigare versionen till 73.

– En del av de åtgärder som togs upp i de tidigare riktlinjerna är redan rutinåtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och ingår därför inte i de reviderade riktlinjerna. Några rekommendationer har vi slagit ihop. Förhoppningsvis kommer riktlinjerna nu att bli ännu tydligare och bidra till att ge bättre förutsättningar för de som jobbar med vård och omsorg av personer som har demenssjukdom, säger Stefan Brené, projektledare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.