Virus kan ligga bakom Alzheimers

Ett virus har hittats hos patienter med Alzheimers. Nu startar forskning för behandlingsmetoder mot detta virus.


Forskare vet att personer med neurologiska sjukdomar, där en av dessa sjukdomar är Alzheimers, har en ökad mängd av ett specifikt protein i hjärnan. Detta protein gör att kontaktväggarna mellan olika nervceller blockeras.

Däremot vet man inte än varför vissa får denna ökning av proteinet. Men nu har ett virus hittats hos patienter med Alzheimers. Detta virus kan vara lösningen på den mystiska gåtan om varför vissa får ett ökad proteinpåslag.

Därför fortsätter forskningen nu med att arbeta kring denna hypotes om att det är en infektion som startar sjukdomen och proteinökningen. Ny forskning riktas för att få fram behandling som stoppar virusinfektionen.