Ny möjlighet att studera Alzheimer i olika åldrar

Alzheimer sjukdom visar typiska symptom som minnessvårigheter i äldre patienter men de som drabbas när de är yngre är svårare att upptäcka då symptomen inte är lika välkända. Ny svensk forskning kan underlätta både diagnostik och behandling i framtiden.


Alzheimer är en komplex sjukdom med många olika symptom som främst studerats genom att iaktta patienters beteende.

Forskare vid Lunds universitet har i en ny studie använt PET-kamerabilder av hjärnan för att koppla symptom till fysiska förändringar i hjärnan på Alzheimer patienter. Resultaten kan underlätta både diagnostik och behandling för patienter med Alzheimer i olika åldrar.

Alzheimer i olika åldrar

Äldre patienter med Alzheimer visar ofta de symptom som vanligtvis kopplas till demenssjukdomen, nämligen minnessvårigheter. Yngre patienter däremot, som drabbas innan 65 års ålder, har problem med uppfattning av tid och rum som kan visa sig genom att till exempel ha svårt att hitta.

I studier på 60 patienter med Alzheimer vid Skåne universitetssjukhus har forskare nu kunnat koppla dessa symptom till förändringar i hjärnan som kan skiljas åt.

– Förändringarna i de olika delarna av hjärnan som vi kan se på bilderna överensstämmer logiskt med symptomen i Alzheimerpatienter som diagnostiseras tidigt eller sent, förklarar Oskar Hansson, vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Han förväntar sig att metoden kan börja användas kliniskt inom några år. Såväl diagnostik som behandling kan underlättas med samma analys av hjärnförändringar.

– Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att identifiera och upptäcka olika subgrupper av Alzheimer sjukdom. Det möjliggör utveckling av läkemedel och behandlingar som är anpassade till olika former av Alzheimer, säger Michael Schöll, forskare vid Lunds universitet, i pressmeddelandet.