Lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens liknar både Alzheimers och Parkinsons och orsakas av proteinstrukturer (lewykroppar) i nervceller i hjärnan.


lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens är en svårställd diagnos.

Symptom på lewykroppsdemens

  • Störd drömsömn. Sjukdomen börjar ofta med att du fäktas och ropar när du drömmer, ibland i flera år innan andra symptom visar sig.
  • Synhallucinationer.
  • Nedsatt uppmärksamhetsgrad.
  • Påtaglig trötthet.
  • Minnessvårigheter blir mer tydliga i det senare sjukdomsförloppet men inte alls lika mycket som vid Alzheimers.
  • Svårigheter att bedöma avstånd och uppfatta saker tredimensionellt.
  • Symptom liknande Parkinsons sjukdom men utan tremor, (ofrivilliga skakningar.)

Symtomen kan variera från svaga till starka under samma dag.

Sjukdomen är svårdiagnosticerad

Av alla demenssjukdomar drabbar lewykroppsdemens 5-20 procent av patienterna.

Men eftersom personer med lewykroppsdemens ofta har ett bra minne jämfört med andra typer av demens så är diagnosen ofta svår att fastställa, vilket gör att många drabbade negligeras i vården.

En annat problem med diagnosticering är att patienten ofta är medveten om att hallucinationerna är just hallucinationer och rapporterar därför inte detta.

Orsaken till lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens orsakas av lewykroppar som är mikroskopiska proteinansamlingar i hjärnan (som även finns hos patienter med Parkinsons sjukdom.) 

Komplicerad behandling

Det finns inga botemedel mot sjukdomen. Däremot kan medicin lindra mot symptomen.

Det finns ett par lindrande läkemedel mot hallucinationer, aggression och depression. För en del hjälper även acetylkolinesterashämmare eller neuroleptika.

Behandlingen är dock komplicerad då:

  • De lider av hallucinationer men tål inte neuroleptika.
  • De har parkinsonism men tål inte dopaminagonister.
  • Blodtrycksregleringen är svag men behandling sänker blodtrycket ytterligare.

Risken för dödlighet är större vid feldiagnostik

Många patienter hamnar fel i vården eftersom diagnosen är så svår att ställa.

Istället för vård på en minnesklinik så finnar man ofta dessa patienter på medicinkliniker, neurologkliniker, psykologi– eller ortopedavdelningar.

Där kan de dessvärre få behandling som istället förvärrar sjukdomen, vilket i sin tur kan leda till tidig institutionalisering och i värsta fall döden.