Låga doser cannabis kan förbättra minnet

Då resultaten varit så anmärkningsvärda kommer forskarna att inleda en ny studie på människor senare i år.


Studiens resultat visar att ämnet tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva ingrediensen i cannabis, kan ha skilda effekter på en äldre respektive en yngre hjärna. Om de positiva effekterna anammas hos äldre kan det hjälpa forskare att behandla den kognitiva nedgången som kommer med ålderdom, bland annat demens.

– Behandlingen motar bort prestandaförlusten hos de äldre mössen helt. Det såg nästan ut som att THC-behandlingen vände tillbaka molekylklockan, säger neurobiolog Andreas Zimmer, vid University of Bonn i Tyskland.

Behandlingen uppvisar negativa effekter hos unga

Men THC var inte prestationsförstärkande för alla djur i experimentet. De unga mössen som fick läkemedlet uppvisade nämligen motsatt effekt.

– Det verkar som att den unga hjärnan blir gammal och den gamla hjärnan blir ung. Vid första ögonkastet kändes det helt ologiskt, men sen insåg jag att läkemedlet till en yngre mus överbelastar cannabinoidsystemet medan de normaliserar den låga aktiviteten hos en äldre mus, berättar en i forskarteamet, Andras Bilkei-Gorzo till The Scientist.

Skapar balans i kroppens cannabionidnivåer

Det kan bero på att THC  imiterar effekten av naturligt förekommande cannabinoider som produceras i kroppen. För mycket av detta kan skapa en berusande effekt, medan THC-supplementet istället återställer cannabinoidnivåerna hos äldre möss, vilket i sin tur enbart förbättrar deras kognitiva förmåga.

– När cannabinoidsystemet minskar, ser vi ett snabbt åldrande i hjärnan, säger Andreas Zimmer.

Uppföljningsstudie på människor förbereds

Självklart finns det ingen garanti att samma positiva effekter av

Uppföljningsstudien som kommer att testas på människor påbörjas i slutet av år 2017.

milda THC-doser hos möss, skulle förbättra de kognitiva resultaten hos äldre människor som brukar cannabis. Men på grund av de häpnadsväckande resultaten väljer forskarna att inleda en klinisk prövning med mänskliga testpatienter senare i år.

– Om vi kan föryngra hjärnan så att alla får fem till tio år utan att behöva extravård, så är det mer än vad vi någonsin kunnat föreställa oss, säger Andras Bilkei-Gorzo till Guardian.

Upptäckten har bland annat publicerats i tidskriften Nature.