Trivsamma måltider prioriteras för demenssjuka

Socialstyrelsen presenterar nya riktlinjer för vård av demenssjuka där fokus läggs på lugna, trivsamma måltidsstunder för att öka livskvalitet på boende och i hemmet.


Idag presenteras nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Socialstyrelsen har tidigare fått kritik fö att riktlinjer framförallt har fokuserat på patienter som bor i särskilt boende medan omkring 100 000 patienter bor kvar hemma.

Därför är ett fokusområde i de nya riktlinjerna tryggare och lugnare måltider för alla patienter. Hemtjänsten som kommer på besök ska skapa en ordinär, trygg och lugn måltidssituation. Med mer tid får personalen möjlighet att sitta ner och samtala med patienter samt se till att de äter tillräckligt.

Ytterligare uppdateringar i riktlinjerna slår fast att patienter med lätt till medelsvår demenssjukdom som bor hemma ska erbjudas dagverksamhet.

– Besök i dagverksamhet ger aktivering och gemenskap som innebär en förbättrad livskvalitet och en mindre vårdinsats. Men det innebär också en tillfällig avlösning för vårdande anhöriga, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Dessutom kommer fokus läggas på att höja kompetens hos personal genom kontinuerlig och långsiktig utbildning, praktisk träning och handledning.

Mer om demens

Omkring 20 000 – 25 000 personer drabbas av en demenssjukdom varje år i Sverige vilket betyder att omkring 130 000 – 150 000 patienter lever med någon form av demens idag. Demens är obotlig men insatser som lindrar symptom kan förbättra livskvalitet och göra vardagen lättare för både patienter och anhöriga.