Rädd för att du har Alzheimer?

Om du är rädd för att du kan ha Alzheimers och vill testa dig finns det ett test som kan uppmana dig att söka hjälp, om det visar sig att utfallet inte blir så positivt.


Klocktestet är ett knep som läkare används sig av länge. Testet mäter konstruktionsförmågan, tidsuppfattning samt nedsättning i abstraktion och planering.

Testet ger i regel utslag i början av sjukdomsförloppet, främst vid Alzheimers sjukdom.

Det är enkelt att utföra och går snabbt, mindre än 5 minuter. Instruktionen är väldigt viktig och testet bör utföras så att du som vill testa dig själv ritar urtavlan och sedan siffror och visare.

Tiden som ska ritas in med visarna ska vara 10 minuter över 11.

Ett vanligt sätt att poängsätta är 0-4 poäng enligt följande:

  1. Rita en urtavla i form av en sluten cirkel: 1 poäng
  2. Placera siffrorna på rätt plats: 1 poäng
  3. Inkludera alla rätta 12 siffrorna: 1 poäng
  4. Placera visarna på rätt plats: 1 poäng

En person med normala kognitiva funktioner ska kunna rita klocka utan problem (4 poäng). En klinisk bedömning måste användas då annat än en demenssjukdom kan medföra svårigheter att rita en klocka korrekt. Men en låg poäng – vilket är lägre än 4 – tyder på att det finns behov av fortsatt utredning.