Förhoppningar kvar för Alzheimerläkemedel

Trots Eli Lillys nederlag fortsätter andra läkemedelsbolag med sina forskningsprogram på samma spår för att hitta en behandling mot Alzheimer.


Fastän Eli Lillys försök med läkemedlet solanezumab misslyckades fortsätter andra läkemedelsföretag med sina studier enligt samma teori om mekanismerna bakom sjukdomen.

Biogen är ett av de bolag som utvecklar en annan substans, aducanumab, som också angriper ämnet beta-amyioid. De utvecklar även sitt läkemedel enligt samma hypotes som går ut på att Alzheimer orsakas av ett protein i nervcellernas membran som istället för att brytas ner – som de normalt ska – blir ett plack som skadar hjärncellerna och gör att de kognitiva funktionerna tynar bort.

Eli Lillys konkurrenter har därför med spänning väntat på bolagets resultat, men meddelar nu alltså att de inte låter sig nedslås av nederlaget.

– Vi tror inte att det här nederlaget motbevisar hela teorin om det amyloida placket, säger Samantha Budd Haeberlein, chef för utvecklingen av Alzheimerläkemedel på Biogen till FirstWord Pharma.

Roche är ytterligare en bolag som utvecklar antikroppar av liknande slag och meddelar även de kommer fortsätta på grund av tilltro till deras studien.