Bekräftat: Träning skyddar mot Alzheimer

En expertpanel har granskat alla vetenskapliga artiklar som undersökt koppling mellan fysisk aktivitet och demenssjukdomen Alzheimer och kommer fram till en enhällig slutsats.


Fysisk aktivitet är kopplat till en minskad risk för Alzheimer. Så sammanfattar en oberoende expertpanel i Kanada som granskat alla tillgängliga forskningsresultat på ämnet.

Statistik från över 150 vetenskapliga artiklar som undersökt effekten av fysisk aktivitet både för att förebygga och behandla Alzheimer ingår i granskningen.

Träning både förebygger och lindrar

Expertpanelen kommer fram till slutsatsen att äldre som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet har en minskad risk för Alzheimer jämfört med människor som är relativt stillasittande.

Dessutom visar resultaten att fysisk aktivitet förbättrar rörlighet och livskvalitet för personer som redan fått diagnosen. Träning kan även förbättra både balans och generell kognitiv förmåga.

– Efter att ha granskat all tillgänglig forskning är panelen överens om att fysisk aktivitet är en praktisk, ekonomiskt lönsam och lättillgänglig insats för att både förebygga och lindra symptom vid Alzheimer och andra typer av demens, säger Kathleen Martin Ginis, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Alzheimer är den vanligaste formen av demens och förväntas drabba över 100 miljoner människor i 2050 jämfört med 30 miljoner 2010.

– Eftersom det inte finns någon botande behandling för Alzheimer finns ett akut behov av insatser som kan minska risken för att drabbas och för att lindra symptom, säger Kathleen Martin Ginis.