Stärkt bevisning för koppling mellan Parkinson och cancer

Patienter med Parkinsons bör undersökas regelbundet för malignt melanom, det är slutsatsen av en ny studie som bekräftar en koppling mellan de två sjukdomarna.


En ny forskningsstudie har visat att Parkinsonpatienter har högre risk för melanom. Men sambandet gäller även vice versa, patienter med melanom verkar också ha högre risk för Parkinson.

Kopplingen mellan de två sjukdomarna är inte ny, den har diskuterats de senaste tio åren. Flera studier har nämligen visat en koppling mellan melanom och ett vanligt läkemedel för behandling av Parkinson. Samtidigt har många andra studier kopplat Parkinson och melanom oberoende medicinering.

Enligt resultaten från den senaste studien spelar Parkinsonmedicin inte någon orsakande roll i sambandet.

Studien är baserad på ett register av patienter med bekräftad Parkinsondiagnos från 1976 till 2013, sammanlagt 974 patienter. Även 1544 patienter med melanom ingick i studien och sjukdomsrisk har jämförts med personer utan varken Parkinson eller melanom.

– Framtida forskning bör fokusera på att identifiera gemensamma gener, immunreaktioner och miljöfaktorer som kopplar sjukdomarna samman. Om vi kan identifiera vad som orsakar sambandet mellan Parkinson och melanom kommer vi kunna ge bättre råd till patienter och anhöriga om deras risk för att drabbas av den ena sjukdomen med hänsyn till den andra, säger Lauren Dalvin, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.