Demenssjukdomar – när minnet blir sämre och sämre

Det finns flera olika demenssjukdomar som alla påverkar minnet. Alzheimers sjukdom är den vanligaste och kommer ofta smygandes.


Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen

demenssjukdomar

Demenssjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärnan vilket ofta gör att minnet blir sämre, personligheten förändras och den sociala förmågan försvinner.

Det finns flera olika demenssjukdomar. De vanligaste är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Pannlobsdemens och Lewykroppsdemens.

Alzheimers sjukdom

60 procent av alla demenssjukdomar är orsakad av Alzheimers. Sjukdomen beror på att hjärnans nervceller gradvis dör, onormalt snabbt. Eftersom sjukdomen kommer smygandes är det omöjligt att kunna avgöra när insjuknandet skedde.

De första symptomen på sjukdomen är glömska och svårigheter att planera enklare saker i vardagen. I ett senare skede av sjukdomen försämras kognitiva förmågor såsom tal och tidsuppfattning. Ångest och oro är också vanliga symptom. Läs mer om Alzheimers sjukdom.

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers. Denna typ av demens kallas också för blodkärlsdemens då blodflödet till hjärnan försämras vilket leder till att delar av hjärnan får syre- och näringsbrist. Får inte hjärnan syre och näring skadas nervcellerna.

Orsaker till blodkärlsdemens är syrebrist till hjärnan som i sin tur kan orsakas av många saker så som förkalkade blodkärl eller proppar.

Det är viktigt med tidig upptäckt av vaskulär demens då man kan förhindra vidare insjuknande genom medicin mot kärlsjukdom och stroke.

Pannlobsdemens

Pannloben sitter längst fram i hjärnan, bakom pannbenet. I frontalloben, som den också kallas, sitter vår personlighet, sociala förmåga och sådant som gör att vi fungerar i vardagen.

Av vanliga demenssjukdomar är pannlobsdemens (frontallobsdemens) den som är minst vanlig. Av 150 000 personer som lider av demens är det endast 7 500 som har pannlobsdemens. Läs mer om pannlobsdemens.

Lewykroppsdemens

Lewykroppar är mikroskopiska proteinansamlingar i hjärnan som finns hos patienter med Parkinsons sjukdom. Men på 80-talet gjordes en upptäckt om att Lewykropparna även finns hos en del personer med demens.

Av alla demenssjukdomar drabbar Lewykroppsdemens endast 2-20 procent av patienterna.

Eftersom att sjukdomen upptäcktes så sent finns det fortfarande fall som inte är diagnostiserade, det kan därför finnas en möjlighet att fler personer lider av denna typ av demenssjukdom. Det vanligaste symptomet på sjukdomen är synhallucinationer och störda drömmar där personen, långt innan sjukdomen är konstaterad, fäktas och skriker i sömnen.

Demensboende

Det finns specialanpassade boenden för personer med demens som inte längre kan ta hand om sig själva. På ett vanligt demensboende finns det ingen åldersgräns, utan det är helt behovsstyrt vilka som får komma dit.

På ett demensboende är det viktigt med anpassning av lokalerna. Dementa personer kan lätt bli förvirrade, därför finns det exempelvis inte långa korridorer på ett demensboende.

För att ansöka om att få bo på ett demensboende ska du/ni kontakta er kommun eller biståndshandläggare.

För mer information om demensboenden, hur det ser ut och hur en ansökan går till.