En dålig natts sömn kan öka risken för Alzheimer

Att gå miste om bara en natts sömn kan öka nivåerna av beta-amyloid i hjärnan, ett protein som är kopplat till Alzheimer, visar ny studie från National Institutes of Health i USA.


Studien inkluderade 20 friska personer mellan 22 och 72 år. De undersöktes med PET-avbildning efter en god natts sömn och efter en period av sömnbrist (deltagarna var vakna i 31 timmar). Resultaten visar att bara en natts förlorad sömn ökar nivåerna av beta-amyloid med 5 procent i delar av hjärnan som är speciellt känsliga för skada i tidiga skeden av Alzheimer.

Beta-amyloid är ett protein som, vid Alzheimer sjukdom, klumpar ihop sig och bildar plack i hjärnan och stör signaler mellan celler. Tidigare studier i möss har visat att sömnbrist ökar nivåer av beta-amyloid i hjärnan men om människor påverkas likadant har varit okänt.

Forskare bakom studien påpekar att deltagargruppen var liten och undersökningarna behöver upprepas för att resultaten ska bekräftas. Det är också oklart om den ökade nivån av protein minskar igen när deltagare har fått sova ut. Tidigare studier har visat att beta-amyloid nivåer stiger med omkring 43 procent hos personer med Alzheimer.

Forskare bakom studien påpekar också att kopplingen mellan sömnbrist och ökad risk för Alzheimer inte behöver vara en enkelriktad väg. Det är möjligt att amyloid-plack i hjärnan också kan störa sömnen.