Studie: Det går att förebygga Alzheimers

En tredjedel av alla fall av Alzheimers i världen skulle kunna förebyggas genom att minska de största riskerna för sjukdomen.


Alzheimer kan förebyggas enligt ny studie

Enligt studien så har personer som inte tränar regelbundet 82 procent större risk att utveckla demens.

De sju största riskfaktorerna för Alzheimers är enligt en ny studie: Diabetes, högt blodtryck, övervikt, fysisk inaktivitet, depression, rökning och låg utbildning.

Om man lyckas få ner dessa riskfaktorer med tio procent under varje decennium samt sätta in rätt åtgärder i tid så kan man minska förekomsten av Alzheimers med 8,3 procent 2050. Vilket motsvarar nio miljoner fall.

En icke publicerad studie från Sverige och Finland bekräftar även detta. Där visar det sig att de som får hjälp med diet, kostråd, fysisk aktivitet, minnesbehandling samt behandling av högt blodtryck och höga kolesterolvärden har bättre kognitiva funktioner än de som inte får denna typ av hjälp.

Läs hela studien på The Lancet Neurology.