Lovande resultat för ny Alzheimerbehandling

Ett implantat i hjärnan kan skydda Alzheimerpatienters nervceller från att brytas ned. Det visar ny forskning som fått lovande resultat i en mindre studie.


Lovande resultat för ny Alzheimerbehandling

Foto: Marcus Erixson, Karolinska institutet

En forskargrupp vid Karolinska institutet säger sig vara nära en behandling mot Alzheimers.

Vid Alzheimers sjukdom så sker nämligen en nedbrytning av vissa nervceller i hjärnan. Detta på grund av att tillförseln av nervtillväxtfaktorer (NGF) minskar vid sjukdomen. Men genom att öka denna tillförsel kan nedbrytningen av nervcellerna stoppas. 

Därför har nu sex patienter med  Alzheimers sjukdom fått tillväxtfaktorer (NGF) placerade direkt i den del av hjärnan där dessa nervceller finns. Med lyckade resultat. 

– Våra resultat visar att när patienterna fått tillförsel av NGF så skedde en signifikant ökning av ChAT-enzymet i ryggvätskan. De patienter som visade ökningen var de som svarade bäst på behandlingen. Dessutom visar undersökning med PET-kamera att den kolinerga cellaktiviteten och ämnesomsättningen i hjärnan ökade, säger Taher Darreh-Shori, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Forskarna kunde dessutom se att minnesförsämringen gick långsammare jämfört med obehandlade patienter.

– Resultatet är positivt men måste betraktas med försiktighet då endast få patienter deltog i studien. Våra fynd måste därför bekräftas i en större kontrollerad studie med flera patienter, säger Maria Eriksdotter, professor och forskningsledare.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Alzheimer’s & Dementia.