Så här mycket information kan lagras i hjärnan

Hjärnans minneskapacitet visar sig vara 10 gånger större än vi tidigare trott.


Kopplingar mellan nervceller i hjärnan heter synapser.

Kopplingar mellan nervceller i hjärnan heter synapser.

Forskare i USA har fått större inblick i hjärnans minneskapacitet efter att ha studerat råttor.

Människors minne, precis som råttors, bygger på kopplingar mellan nervceller i en del av hjärnan som heter hippocampus. Efter noggrann kartläggning av kopplingarna mellan nervceller i hippocampus kunde forskarna göra en uppskattning av hjärnans minneskapacitet.

De bedömer nu att hjärnan har utrymme för en petabyte med data. En petabyte är en kvadriljon bytes och motsvarar ungefär 13 år av HD-film eller nästan 10 miljarder bilder på Facebook. Den nya uppskattningen är tio gånger större än man tidigare trott.

Den detaljerade studien av råtthjärnor ger oss också en förklaring till hur celler i hjärnan kan kommunicera så energi-effektivt. Den informationen kan vi använda oss av för att bygga bättre och effektivare datorer i framtiden.