Sämre luktsinne kan vara tidigt tecken på Alzheimers

Ett lukttest kan i framtiden upptäcka Alzheimers. Detta visar ny forskning som presenterades på den internationella Alzheimersorganisationens pågående kongress i Köpenhamn.


Sämre luktsinne kan vara tidigt tecken på AlzheimersI en studie från Harvard fick 215 personer utan minnesstörningar göra ett lukttest som inkluderade 40 olika dofter.

Därefter gjordes en mycket noggrann undersökning hos testpersonerna där forskare mätte hur mycket plack som fanns i de delar i hjärnan som tidigt brukar angripas av Alzheimers. Denna plack anses också vara en viktig del av uppkomsten till sjukdomen.

Resultatet visade att de personer som hade mest plack var också de som fick sämst resultat på lukttestet.

En liknande studie har även gjorts vid Columbia-universitetet där man fått liknande resultat och dragit samma slutsatser.

Detta skulle kunna innebära att nya undersökningsmetoder så som lukttest kan bli möjliga i framtiden istället för dyra metoder med PET-scanner.

Däremot betonar forskarna att det finns många andra skäl till dåligt luktsinne än Alzheimers.