Svenska forskare upptäcker tidiga tecken på Alzheimers

Redan 20 år innan symtom för Alzheimer sjukdom träder fram kan man se förändringar i hjärnan och en särskild celltyp spelar en betydande roll.


astrocyt

Ordet astrocyt kommer från grekiska och syftar på cellens stjärnlika utseende.

Forskare vid Karolinska institutet har studerat friska personer från familjer som har genetiska riskfaktorer för Alzheimers. Med PET-kamera har de upptäckt att en speciell celltyp i hjärnan, astrocyter, spelar en viktig roll i sjukdomen. De dyker upp under inflammationer i hjärnan redan 20 år innan andra symtom på sjukdomen märks.

Alzheimers är en demenssjukdom som kännetecknas av proteinlagringar eller plack i nervceller i hjärnan. Så småningom dör nervcellerna och leder till ett långsamt förtvinande av minne och koncentrationsförmåga.

Varför inflammation och astrocyter träder fram i ett tidigt skede i sjukdomen är ännu inte förstått. Tidigare forskning har visat att astrocyter, i en sorts försvarsmekanism, städar upp de plack som bildas i hjärnan. En teori som träder fram är att astrocyter inte klarar av att rensa undan placken som då tar över.

Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige med 100 000 drabbade. Idag finns ingen behandling som botar Alzheimer utan de flesta mediciner har för avsikt att lindra symtom. Förhoppningen är att använda det vi lär oss om astrocyter för att i framtiden bromsa sjukdomens förlopp i ett mycket tidigt stadie.