Undervikt kan öka risken för demens

Ny forskning visar att underviktiga personer löper större risk att drabbas av demens samtidigt som personer med kraftig övervikt löper en mindre risk för sjukdomen.

Tobias Berg, Skribent
Senast uppdaterad 31 oktober 2016

En ny studie, utförd av två brittiska forskare, har tittat närmare på sambandet mellan vikt och demens och kommit fram till ett oväntat resultat.

I studien tittade man på medicinska journaler från nästan två miljoner britter och resultatet visade att personer som var underviktiga när studien började, med ett BMI under 20, löpte 34 procent högre risk att drabbas av demens senare i livet.

Samtidigt visade det sig att risken för att drabbas av demens var 29 procent lägre än genomsnittet för personer som led av kraftig övervikt, med ett BMI över 40.

Forskarnas resultat går tvärtemot tidigare forskning som indikerat att övervikt snarare ökar risken för demens. Nu hoppas forskarna att deras studie ska föra forskningen kring orsakerna till demens vidare.

– Våra resultat öppnar upp en intressant ny väg i jakten på beskyddande faktorer mot demens. Om vi kan förstå varför människor med högt BMI har en lägre risk för demens, så är det möjligt att forskare längre fram kommer kunna använda den här insikten för att utveckla nya behandlingar mot demens, säger Stuart Pocock, en av studiens författare, till The Guardian.