Vaccin mot Alzheimer på väg

Än så länge finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men hopp finns däremot om ett vaccin inom en snar framtid.


Äldre kvinna som tittar in i kameran.

Enbart 10 000 personer som har Alzheimers sjukdom är under 65 år.

Hjärnfondens forskare Lars Lannfelt, professor i geriatrik, har tillsammans med sitt forskarteam vid Uppsala universitet lyckats utveckla ett nytt typ av läkemedel som skulle kunna angripa sjukdom på proteinnivå.

– Jag har stora förväntningar. Det här är det första läkemedlet som angriper själva grundorsaken till Alzheimers sjukdom, de giftiga så kallade protofibrillern, säger Lars Lannfeldt i en artikel.

I den framtida läkemedelsprövningen kommer cirka 80 patienter med mild till medelsvår Alzheimer att behandlas. Första prövningstillfället kommer fokusera på att titta på säkerheten för det nya läkemedlet.

Man kommer också att se hur det påverkar olika ämnen i kroppen som är förändrade vid Alzheimers sjukdom.

– Ett läkemedel som påverkar själva grundorsaken till Alzheimers sjukdom vore ett stort framsteg, säger Lars Lannfelt.

Dagens Alzheimersmediciner ger enbart en måttlig lindring av symptomen.

– Det här genombrottet är ett bra exempel på att ekonomiska resurser till forskning ger resultat och att givarnas stöd verkligen gör nytta. Om läkemedlet visar sig ha god effekt så kommer det att betyda oerhört mycket för dem som är drabbade av Alzheimers sjukdom och deras anhöriga.

Han är optimistisk och tror att regelbundna injektioner av läkemedlet ska visa sig ha positiva effekter för de drabbade.

Går prövningarna bra kan ett läkemedel mot Alzheimer finnas på marknaden redan om 5-6 år.