Demenssjukdomar kan inte smitta via blodtransfusion

Patienter som fått en blodtransfusion av en person som senare fått en demensdiagnos har ingen ökad risk att själv drabbas av en demenssjukdom.


blodtransfusion-demens

”Att få en blodtransfusion är idag mycket säkert i Sverige”

De senaste åren har flera forskningsstudier visat att friska försöksdjur kan smittas med demenssjukdomar som Alzheimer och Parkinson om de får blodtransfusioner eller annan vävnad av människor som drabbats av dessa sjukdomar. Det har lett till en oro att demenssjukdomar kan överföras genom blodtransfusioner mellan människor. Men ett unikt samarbete mellan Danmark och Sverige visar nu att så inte är fallet.

Nordiskt samarbete ger unik statistik

Forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare i Köpenhamn har undersökt statistik från 2,1 miljoner patienter som fått blodtransfusioner i Sverige och Danmark. Över 40 000 av dessa patienter fick blod från en person som senare blev diagnostiserad med en demenssjukdom. Över 40 år senare var risken att själv drabbas av en demenssjukdom exakt lika hög för patienter som fått blod av en frisk person som av en person som senare fått en demenssjukdom.

”Att få en blodtransfusion är idag mycket säkert i Sverige, men även om säkerheten är hög så arbetar man ändå kontinuerligt och proaktivt med att försöka identifiera eventuella förbisedda risker” säger Gustaf Edgren, huvudansvarig för projektet vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.