Förlorade minnen vid Alzheimer – inte förlorade för gott

Förlorat men inte försvunnet. En ny upptäckt visar att minnen inte raderas vid Alzheimer sjukdom. Istället är det förmågan att framkalla minnen igen som försvinner.


Alzheimer sjukdomStudien leddes av Nobelpris-vinnare Susuma Tonegawa och jämförde Alzheimer möss med friska möss. Forskarna la mössen i en liten svart låda och gav dem en stöt i foten. De friska mössen kom ihåg den obehagliga stöten och blev rädda när de placerades i lådan vid ett senare tillfälle. Alzheimer mössen däremot verkade inte komma ihåg stöten och såg oberörda ut i lådan. Däremot om hjärnceller i den del av hjärnan som kontroller korttidsminnet aktiverades på konstgjord väg av forskarna så kunde mössen minnas igen och visade rädsla för lådan.

Upptäckten visar att det kan vara möjligt att återskapa minnen hos en patient med Alzheimer. I över 20 år har forskare trott att sjukdomen skadade hjärnan på så vis att minnen försvann för gott.

Vad som orsakar Alzheimer sjukdom är ännu oklart men det har visat sig att ett visst protein i hjärnceller plötsligt börjar klumpa ihop sig och bilda så kallade plack. De här placken skadar hjärnceller och deras förmåga att skicka signaler mellan varandra. När vi skapar minnen förstärker vi signalsystemet mellan olika hjärnceller.

Ännu en ny studie på möss har visat att plack sätter sig speciellt i mötespunkten mellan två hjärnceller, där singlar överförs. Om de placken försvann menar forskarna och kommunikationen mellan celler i hjärnan återställdes skulle minnen kunna hämtas tillbaka.