Ökad ledighet bakom minskning av vanlig hjärnsjukdom

Forskare har varnat för en ”demensexplosion” men en ny studie visar nu att allt färre svenskar drabbas av demens. Höjd levnadsstandard och ökad ledighet tros vara anledningen.

Tobias Berg, Skribent
Senast uppdaterad 31 oktober 2016

160 000 svenskar lider idag av demens och enligt siffror från Socialstyrelsen förväntas den siffran öka till 250Ledighet är bra för hälsan 000 till år 2030.

Men nu visar ny forskning att den ”demensexplosion” som forskare varnat för kanske inte blir verklighet.

En studie som publicerades i tidskriften The Lancet Neurology visar nämligen att förekomsten av demens procentuellt sätt minskar i Sverige, rapporterar TT.

Studien bygger på undersökningar från Sverige, Storbritannien, Spanien och Nederländerna. Resultatet visar att antalet demenspatienter visserligen ökar i takt med den åldrande befolkningen men att det rent procentuellt sätt är det färre personer över 80 år som drabbas av sjukdomen.

Minskningen tros bero på en höjd levnadsstandard med bättre kost, mer ledighet, mer motion och en högre utbildningsnivå. Dessutom har behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar blivit bättre vilket minskar risken för demens.